ANNONSE

ANNONSE

Fysioterapeut kommunal avtale
Foto: Pololia / Adobe Stock

Fysioterapeut med kommunal avtale

Fysioterapeut med kommunal avtale | Fysioterapiguiden

Når du går til en fysioterapeut som har kommunal avtale, får du dekket deler av behandlingen. Du betaler en egenandel opp til egenandelstak 2, etter dette får du frikort som gjelder for fysioterapi og annen rehabilitering. For å finne ut om fysioterapeuten har driftstilskudd, bør du ta kontakt med klinikken eller kommunen og forhøre deg om hvilken ordning de har. Merk at dersom fysioterapeuten har tilleggskompetanse i for eksempel psykomotorisk fysioterapi eller manuellterapi, betaler du en høyere egenandel når du er til behandling.

Trenger jeg henvisning?

Du trenger ikke lenger henvisning fra lege når du har behov for fysioterapi. Tidligere var ordningen slik at du kunne få en henvisning fra legen, og dermed betalte en lavere egenandel hos noen fysioterapeuter enn om du ikke hadde en slik henvisning. Dette gjelder ikke lenger, og du står nå fritt til å benytte deg av de fysioterapeutene som passer deg, som kan gi deg det riktige tilbudet til deg og som har kapasitet til å ta deg inn. Det er viktig å presisere at dette gjelder hos fysioterapeuter som har driftstilskudd fra kommunen (se fysioterapeut pris). Velger du å gå til en behandler som ikke har avtale med kommunen, betaler du en mye høyere sats. I tillegg inngår ikke disse i frikortordningen, og du må dermed betale for alle behandlingene gjennom hele året.

Ventetid fysioterapeut med kommunal avtale

Det kan være noe lenger ventetid hos fysioterapeuter som har driftsavtale gjennom kommunen. Det kan derfor være lurt å ta kontakt med forskjellige klinikker eller institutter og forhøre seg om hvor lang ventetid de har. Dersom du for eksempel har en planlagt operasjon foran deg og du har fått operasjonsdato, kan du allerede da bestille time så du får behandling så snart som mulig etter operasjonen. Dersom du heller velger å gå til en behandler som ikke har tilskudd fra kommunen, betaler du en høyere egenandel enn om du går til en som har driftstilskudd.

Fysioterapeuter som har driftsavtale med kommunen, kan få refusjon fra trygden. Denne refusjonen følger takstene som er hjemlet i folketrygdloven, og varierer fra år til år.

Refusjon og egenandel

Dersom fysioterapeuten har inngått en avtale om direkte oppgjør med trygden, tilfaller refusjonen behandleren. I slike tilfeller kan ikke fysioterapeuten kreve betaling fra pasienten for den delen som dekkes av trygden. Dette gjelder for eksempel ved opptrening etter operasjoner eller når man er innlagt på sykehus eller rehabiliteringsinstitusjon. Er du under rehabilitering på institusjon, kan det være at du må betale egenandel for oppholdet. Du betaler ikke noen egenandel for fysioterapitjeneste ut over den gitte egenandelen for oppholdet ved institusjonen. De aller fleste fysioterapeuter som har driftsavtale har avtale om direkte oppgjør med trygden. Kommunen kan organisere fysioterapitjenesten ved å for eksempel ansette fysioterapeuter i kommunale stillinger, eller ved å inngå avtale om tilskudd med de fysioterapeutene som driver som selvstendig næringsdrivende.

Dersom du har godkjent yrkesskade skal du fritas fra å betale egenandel. Dette gjelder også for barn under 12 år, og ved enkelte diagnoser og noen kroniske lidelser.

Trygderefusjon

Du har har rett til trygderefusjon når du går til behandling hos spesialist som har driftsavtale med regionalt helseforetak og ved offentlig poliklinikk hvis du har henvisning fra en manuellterapeut. En manuellterapeut er en fysioterapeut med tilleggsutdanning, som kan skrive ut sykemelding for en gitt periode (inntil 12 uker) og henvise til andre behandlere samt røntgen, MR, ultralyd og lignende.

Når du går til en fysioterapeut eller manuellterapeut som har tilskudd fra kommunen, betaler du aldri mer enn den egenandelen som er satt for det året.