Fysioterapeut med kommunal avtale

Fysioterapeut kommunal avtale

Fysioterapeuter kan jobbe med eller uten kommunal avtale. En kommunal avtale betyr at fysioterapeuten får et tilskudd til drift fra kommunen.