ANNONSE

ANNONSE

Fysioterapi priser
Foto: New Africa / Adobe Stock

Fysioterapi priser

Fysioterapi priser | Fysioterapiguiden.no

At en fysioterapeut har driftstilskudd, betyr at de får et tilskudd fra kommunen til drift av virksomheten. Dette gjør at du som pasient betaler en fast egenandel for hver gang du går til behandling. Denne egenandelen er lik uansett hvilken fysioterapeut du bruker, så lenge du går til en som har avtale med kommunen. Alle fysioterapeuter og klinikker plikter å ha en oversikt over disse egenandelene godt synlig.

Fysioterapi egenandel

Når du har betalt over et visst beløp får du frikort. Per 2020 er egenandelstaket på frikort 2 på 2176 kroner, hvilket betyr at du ikke betaler egenandel resten av året etter at du har nådd egenandelstaket. Dersom du har betalt mer enn 200 kroner over egenandelstaket, får du refundert dette beløpet. Hvis du har betalt mindre enn 200 kroner over egenandelstaket, får du ikke tilbakebetalt penger. Har du derimot betalt over 200 kroner over beløpet for både egenandelstak 1 (for eksempel ved besøk hos lege eller psykolog, på sykehus og røntgeninstitutter og for pasientreiser) og egenandelstak 2 (som for eksempel ved fysioterapi, manuellterapi, noen former for tannbehandling og hos noen rehabiliteringsinstitusjoner) til sammen, vil du få tilbake hele beløpet du har betalt over.

Satsene som gjelder for fysioterapeuter med tilskudd fra kommunen (ref: www.helfo.no) per 2020 er:

 • Undersøkelse inntil 30 minutter (også hos manuellterapeut og andre spesialister) 173 kroner
 • Inntil 20 minutter behandling hos fysioterapeut 123 kroner
  Deretter per påbegynte 10 minutter 37 kroner
 • For tilleggsbehandling/bruk av utstyr påløper tilleggstakster
 • Inntil 20 minutter behandling hos manuellterapeut 163 kroner
  Deretter per påbegynte 10 minutter 59 kroner
 • Inntil 20 minutter behandling hos fysioterapeut med tilleggskompetanse i psykomotorisk fysioterapi 123 kroner
  Deretter per påbegynte 10 minutter 39 kroner
 • 30 minutter gruppebehandling 55 kroner
 • 60 minutter gruppebehandling 97 kroner
 • 90 minutter gruppebehandling 138 kroner

Egenandelen avhenger av behandlingsformen.

Fritak egenandel

I noen tilfeller kan du være fritatt fra å betale egenandel hos fysioterapeut. Dersom du har en godkjent arbeidsskade skal du ikke betale egenandel, det samme gjelder for barn som er under 16 år og ved førstegangstjeneste i det militære. Du betaler heller ikke egenandel for fysioterapeut som gir deg tilbud mens du er innlagt på et sykehus eller ved en statlig institusjon. Om du er på en institusjon for rehabilitering er fysioterapi som regel inkludert i den egenandelen du betaler for oppholdet.

Når du går til en fysioterapeut som driver privat og som ikke har tilskudd fra kommunen, betaler du gjerne en høyere sats enn hos de som har avtale om driftstilskudd. Prisene hos de forskjellige behandlerne kan variere, og det er derfor lurt å forhøre seg med de enkelte før du bestiller time.

Fysioterapi trening pris

Mange fysioterapeuter tilbyr forskjellige typer trening som en del av behandlingstilbudet, eller som et supplement til behandlingstilbudet. Dette kan være for eksempel trening i grupper, terapiridning, vanngymnastikk eller yoga. Som vist i prislisten er det egne satser for disse aktivitetene. Når du betaler egenandel for disse, vil dette inngå i egenandelstak 2 som gir rett til frikort 2.

Alle må betale egenandel

Tidligere var enkelte personer med spesielle diagnoser fritatt fra å betale egenandel. Slik er det ikke lenger. Nå må så å si alle betale egenandel ved fysioterapi, men til gjengjeld er taket for å nå frikort 2 satt til et lavere beløp enn det var tidligere. Dette gjør at de som har behov for mye behandling slipper å betale mer enn 2176 kroner. Etter dette betaler de ikke noe for behandling resten av det kalenderåret, gitt at de går til en behandler som har driftstilskudd.