ANNONSE

ANNONSE

Fysioterapeut egenandel
Foto: Pixel-Shot / Adobe Stock

Hva er egenandel ved fysioterapi

Denne artikkelen ble skrevet 23. april 2020. Deler av informasjonen kan være utdatert.

Hva er egenandel ved fysioterapi | Fysioterapiguiden.no

Før eller siden får mange av oss behov for å gå til en fysioterapeut. Dette kan være i forbindelse med skader, kroniske lidelser eller etter operasjoner, og behovet kan være varierende. Uansett hvilken grunn du har for å gå til en fysioterapeut, må du betale en egenandel. Denne egenandelen er satt av staten. Du betaler egenandel opp til egenandelstak 2 når du går til behandling hos fysioterapeut. Når du har nådd dette taket får du frikort og betaler ikke noe for behandling resten av året.

Egenandel ved fysioterapi

Tidligere var det slik at egenandelstak 2 var en del høyere enn det er nå. Da hadde flere pasienter med forskjellige diagnoser rett til gratis behandling hos fysioterapeut. De som ikke hadde denne retten måtte betale egenandel opp til egenandelstak 2. Nå er dette gjort om på, og omtrent alle må betale egenandel uavhengig av om de har forskjellige diagnoser eller ikke.

Til gjengjeld er satsen for egenandelstak 2 nå satt ned til et lavere beløp. Dette vil si at dersom du har behov for mange behandlinger hos fysioterapeut, betaler du bare egenandel opp til en viss sum (2176 kroner i 2020). Etter dette får du frikort, og kan gå til behandling uten å betale noe resten av året. Dette forutsetter at du går til en fysioterapeut som har driftstilskudd fra kommunen. Velger du å gå til en behandler som ikke har tilskudd, må du betale en høyere egenandel hver gang. Da får du heller ikke frikort, samme hvor mye du betaler.

Fysioterapeut med kommunal avtale

Fysioterapeuter som har avtale med kommunen, har faste satser for egenandeler. I motsetning til disse, kan de som driver privat sette prisene selv, og prisene hos de private behandlerne kan dermed variere. Dersom du er i tvil om hva behandlingen vil koste deg, kan det være lurt å ta kontakt med de forskjellige fysioterapeutene. De vil kunne opplyse deg om hvilke satser de opererer med og hvor lenge du eventuelt må vente før du får komme til behandling hos dem.

Du kan også forhøre deg med kommunen, som har en god oversikt over behandlingstilbud og klinikker/institutter.

Satser

Hvert år settes satsene for behandling hos fysioterapeut av staten. Det er viktig at du kjenner til at egenandelstak 1 og egenandelstak 2 er to forskjellige ting. Når du betaler egenandel hos lege og psykolog, på poliklinikker og sykehus, ved røntgeninstitutter og for reiser til og fra behandling, går dette under egenandelstak 1. Det gjør også kjøp av medisiner, næringsmidler og medisinsk utstyr som du har på blå resept.

Utlegg til reise

For å få dekket reise til og fra behandling forutsetter det at reisen er på minst 10 km én vei. Dersom du av helsemessige årsaker må reise med taxi, betaler du en egenandel direkte til sjåføren. Har du frikort, betaler du ingenting. Husk å vise frikortet til sjåføren, ikke alle har det registrert automatisk.

Hvordan nå egenandelstak 2

Du kan nå egenandelstak 2 når du betaler for undersøkelser og behandling hos fysioterapeut eller manuellterapeut, på noen former for tannbehandling og ved opphold på godkjente rehabiliteringsinstitusjoner samt for behandlingsreiser til utlandet (gjelder de som er i regi av Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet HF)

Frikort

Når du har nådd egenandelstak 2, får du automatisk frikortet i posten innen tre uker. Dette betyr at du får frikortet etter at du har betalt over 2176 kroner i egenandeler. Har du betalt mer enn 200 kroner over, vil du få dette overført til kontoen du har registrert i ditt navn. Dersom du har betalt mindre enn 200 kroner over beløpet som er satt for egenandelstaket, får du ikke tilbake disse pengene. Hvis du derimot har betalt over 200 kroner for begge egenandelstakene til sammen, vil du få tilbakebetalt det du har betalt for mye.