ANNONSE

ANNONSE

Fysioterapi - spørsmål og svar
Foto: Pololia / Adobe Stock

Fysioterapi – Ofte stilte spørsmål og svar

Har du spørsmål om fysioterapi? Her finner du svar på det du lurer på i en enkel og lettlest guide!

En fysioterapeut jobber med kropp, bevegelse og funksjon, både som forebygging og behandling. Du kan lese om dette her.

Fysioterapeuten behandler og forebygger forskjellige typer skader og sykdommer som kan gi smerter eller nedsatt funksjon i muskel- og skjelettsystemet, nevrologiske plager, psykomotoriske plager og andre plager som for eksempel hodepine, svimmelhet og kvalme.

Ja, gjennom Folketrygden kan man få dekket deler av utgiftene hos fysioterapeut. Når du går til en fysioterapeut som har kommunal avtale, får du dekket deler av behandlingen. Du betaler en egenandel opp til egenandelstak 2, etter dette får du frikort som gjelder for fysioterapi og annen rehabilitering. Les mer om fysioterapeut med kommunal avtale.

Pris hos fysioterapeut varierer ut i fra behandling og om man velger en privat fysioterapeut eller en fysioterapeut med kommunal avtale. Vi har skrevet litt mer om fysioterapi priser her.

Nei, du trenger ikke lenger en henvisning fra din fastlege for å oppsøke en fysioterapeut. Endringen trådte i kraft fra januar 2018. Ønsker du å få dekke utgifter til fysioterapeut må du velge en fysioterapeut som har driftsavtale med kommunen.

Nei, en fysioterapeut kan ikke skrive ut sykemelding. (Fysioterapeuter som er spesialister i manuellterapi kan sykemelde pasienter med muskelskjelettplager/- sykdommer i inntil 12 uker).

Antall behandlinger man behøver er individuelt og avhengig av hva man plages av, hvor lenge man har vært plaget og kompleksiteten. Normalt bruker man å få god effekt etter 5-8 behandlinger men dette kan altså variere med ulike faktorer.